Alle berichten

Aantal berichten: 603

Conferentie Onderweg met keuzedelen

woensdag 13 september 2017 Willem Karssenberg

Vind jij de logistiek van keuzedelen lastig? Of heb je een vraag over hoe je keuzedelen goed kunt registeren? Kom dan naar de conferentie Onderweg met keuzedelen. Het programma is inmiddels bekend, dus meld je aan! We zien je graag op 13 oktober bij het Postillion in Bunnik. Het grootste deel van het programma wordt door...

Nieuwsbrief nummer 60 is uit

vrijdag 1 september 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 60 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdag, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Regiegroep ibp in het mbo, Benchmark ibp in het mbo 2017, Scholing ibp in het mbo, ibp Awareness Award, Doorontwikkelen BRON, Nieuws van MBOpack, Programma Onderwijslogisti...

Nieuws van MBOpack

donderdag 31 augustus 2017 Maaike Stam

MBOpack gaat de komende maanden het laatste rechte stuk in! Eind van dit jaar willen we een aantal, zo niet alle deelprojecten hebben afgerond. Dit is voor onze sector echter geen eindstation, maar een beginpunt in de inmiddels breed gedragen behoefte het dossier onderwijsbenodigdheden theoretisch en praktisch van een stevige ondergrond te voorzien. Tijdens de...

Benchmark ibp in het mbo 2017

donderdag 31 augustus 2017 Willem Karssenberg

Het bestuur van saMBO-ICT heeft vlak voor de vakantie alle collega CvB’s van de mbo instellingen opgeroepen om deel te nemen aan de ibp Benchmark 2017. Niet alleen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond ibp in het mbo, het is ook belangrijk dat alle instellingen...

Benchmark leermiddelen – anders dan andere benchmarks!

woensdag 30 augustus 2017 Maaike Stam

Tijdens het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten van 31 mei jl. is een eerste versie van de Benchmark voor Leermiddelen in het MBO gepresenteerd. Deze benchmark is anders van karakter dan wat de meesten onder een benchmark verstaan. Serge de Beer van Learningtour ontwikkelt voor deelnemers een tool waarin leermiddelenlijsten (zowel huidige als historische) kunnen w...

Vooraankondiging Gebruikersdag 2 oktober 2017

woensdag 30 augustus 2017 Esther Schoutema

Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Privacy is het thema van de komende gebruikersdag. Voor de pauze zullen de hieraan gerelateerde onderwerpen worden ingeleid met een korte presentatie. Na de pauze gaan we in vier groepen uiteen om in kleinere groepen over...

Marktconsultatie

vrijdag 25 augustus 2017 Willem Karssenberg

Een aantal instellingen is zich aan het voorbereiden op een mogelijke aanbesteding. Daarnaast zijn instellingen zich nader aan het oriënteren op de (nabije) toekomst van SIS-systemen en de marktsituatie. Dat heeft geleid tot een marktconsultatie. Er is met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling van de functionaliteit die een instelling wenst. Daar...

Leergang Onderwijslogistiek

dinsdag 4 juli 2017 Tonny Plas

Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT deze leergang ontwikkeld. Leergang OL 2017-2018 Onderwijslogistiek s...