Alle berichten

Aantal berichten: 560

Vooraankondiging Gebruikersdag 30 januari 2017

woensdag 11 januari 2017 Esther Schoutema

Datum: 30 januari 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Het ochtendprogramma voor 30 januari is bijna rond. Na de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO volgen bijdragen over Keuzedelen en over BPV. Vanuit het Friesland College worden praktijkervaringen met het kiezen ...

Nieuwsbrief nummer 55 is uit

vrijdag 6 januari 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 55 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, PortalPlus gebruikersgroep, Kennisdeling Office 365, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Netwerk IBP, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Datagestuurd Onderwijs, RIO, Oproep: Domein toetsen, Vroegtijdige a...

De opbrengsten van SION

dinsdag 3 januari 2017 Willem Karssenberg

Het onderwijs helpen bij het terugdringen van de administratieve lasten en het waarborgen van de doorlopende leerlijn van de leerling of student over de sectoren heen en het stroomlijnen van de digitale informatie die wordt doorgegeven tussen scholen onderling, tussen scholen en markt-partijen (zoals educatieve uitgevers) en tussen scholen en de overheid. Dat was het...

Uitnodiging ECK-middag, 9 februari

dinsdag 3 januari 2017 Willem Karssenberg

In het afgelopen schooljaar hebben studenten van 26 ROC’s digitaal leermateriaal kunnen bestellen via de ECK-route. Bijna 20 leveranciers ondersteunen de ECK-route waardoor het bestellen, leveren en de toegang zonder gedoe verloopt. En dit aantal neemt sterk toe volgend schooljaar! Toch is er in het MBO nog veel onbekend over wat ECK precies is en...

Update Triple A encyclopedie

vrijdag 30 december 2016 Bert van Daalen

Zonder direct van een traditie te willen spreken is het ook eind 2016 weer gelukt de Triple A encyclopedie te updaten. Omdat in de vorige revisie al grootschalig onderhoud was verricht aan BRON en de kwalificatiestructuur  is deze  keer de update bescheiden van omvang. Opvallend is de toevoeging van het nieuwe proces ‘aanmelden’. Bij de...

Programma 35e saMBO-ICT conferentie

vrijdag 16 december 2016 Bert van Daalen

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 zal de 35e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden. Omdat de conferentie ditmaal niet door een gast ROC wordt verzorgd, maar door saMBO-ICT zelf pakken we een paar dingen anders aan. Zo organiseren we de conferentie nauw samen met Kennisnet en SURF en zal er deze keer geen uitvraag worden gedaan voor...

Presentaties kennisdelingsbijeenkomst Office 365

dinsdag 13 december 2016 Willem Karssenberg

Afgelopen vrijdag vond er weer een kennisdelingsbijeenkomst Office 365 plaats op locatie, waarbij deze keer het Graafschap College optrad als gastheer. Een vol en gevarieerd programma, waar veel deelnemers op afkwamen. Opvallend is de openheid waarmee deelnemende instellingen hun successen, maar ook de valkuilen delen die opdoemen bij de implementatie van Office 365. Ook d...

Nieuwsbrief nummer 54 is uit

vrijdag 25 november 2016 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 54 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Kennisdeling Office 365, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Kleinere instellingen, IBP in a box, MBO Alert! Awareness game, Bedrijvenbijeenkomst ibp, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Leergang Onderwijsl...

Cyberdreigingsbeeld

donderdag 24 november 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 18 november j.l. heeft SURF het Cyberdreigingsbeeld 2016 gepresenteerd tijdens het Securitycongres in Amsterdam. Dit is het eerste Cyberdreigingsbeeld waar de mbo sector ook een bijdrage heeft geleverd. Op pagina 4 staat bijvoorbeeld de volgende zinsnede: SURFaudit voorziet in deze laatste doelstellingen. De self-assessment op basis van het Normenkader Informat...