Alle berichten

Aantal berichten: 880

Webinar Digitaal burgerschap 10 juni 2021

dinsdag 18 mei 2021 Midja van Hulsen

Digitaal burgerschap; daar kunnen we niet onderuit. Mbo-instellingen spelen een grote rol bij de vorming van jongeren tot (weerbare) digitale burgers. Maar hoe integreer je digitaal burgerschap in je onderwijs en welke kennis, vaardigheden zijn dan nodig? Tijdens het webinar op 10 juni bespreken we samen met experts het thema Digitaal burgerschap. Wat is digitaal...

Vooraankondiging Gebruikersdag 7 juni 2021

dinsdag 18 mei 2021 Madhwie Doerga-Misier

De laatste gebruikersdag voor de zomervakantie, op 7 juni 2021, organiseren we ook weer via MS Teams. Het ochtendprogramma bestaat uit de gebruikelijke updates van saMBO-ICT, DUO en over CAMBO. Daarnaast zal de presentatie over de Afschaffing van de Onderwijsovereenkomst op het programma staan en vervolgens gaan we op een interactieve wijze allerlei vormen van...

Online ambassadeursbijeenkomst, 23 april 2021

donderdag 29 april 2021 Anne Alles

Op 23 april waren de MBO Ambassadeurs weer online bij elkaar om elkaar te inspireren en te innoveren. Martijn Bijleveld opende de bijeenkomst waarna een welkomstwoord door ambassadeur Rinus de Rijder van gastcollege SVO, vanuit de Markthal in Rotterdam, wordt gegeven. Martijn Timmer, Leo Bakker en Remco Rutten nemen het “Even Bijpraten” voor hun rekening...

Groepsomgeving en vraagbaak gesloten, over naar MS teams

woensdag 21 april 2021 Maaike Stam

Na vele jaren van (meer en minder) gewaardeerd gebruik, heeft saMBO-ICT deze week afscheid van deze groepsomgeving genomen. Velen van jullie zijn het afgelopen jaar al toegevoegd aan gebruikers- en/of kennisdelingsgroepen in MS teams. Onze groepsomgeving werd eigenlijk alleen nog voor de ‘vraagbaak’ gebruikt, maar dat houdt nu op. De groepsomgeving kan nog wel een kor...

Nieuwsbrief 89 is uit!

donderdag 15 april 2021 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  MORA,  Centraal Aanmelden,  Bruggen Bouwen,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Inple...

Vooraankondiging BI-dag 11 juni 2021

donderdag 15 april 2021 Madhwie Doerga-Misier

Sinds jaren organiseert saMBO-ICT een jaarlijkse BI-dag. Op deze dag is er een gezamenlijk ochtendprogramma voor alle bij saMBO-ICT aangesloten scholen. ’s Middags komen de gebruikersgroepen DPO en Qlik elk in een eigen overleg bij elkaar. In 2020 is de bijeenkomst niet doorgegaan, maar nu iedereen gewend is aan Teams willen we het niet opnieuw annuleren, maar via Te...

Netwerk IBP krijgt nieuw toetsingskader informatiebeveiliging

woensdag 14 april 2021 Martijn Bijleveld

Informatiebeveiliging speelt sinds 2015 een belangrijke rol binnen het mbo. De Benchmark IBP-E vindt jaarlijks plaats en inmiddels zijn alle mbo-instellingen aangehaakt. In 2020 is de benchmark door 57 van de 59 instellingen ingevuld en kwamen we uit op een gemiddelde volwassenheid van 2,8. Dat zijn hele mooie cijfers, waar we trots op mogen zijn...

Hoe zorg je voor effectieve docentprofessionalisering op ict-bekwaamheid?

woensdag 14 april 2021 Midja van Hulsen

Adviesbureau KplusV heeft samen met Platform talent voor technologie (PTvT) een onderzoek uitgevoerd naar docentprofessionalisering in het mbo op het gebied van digitalisering en onderwijs. Het blijkt dat door corona bepaalde ontwikkelingen op dit terrein, denk aan afstandsonderwijs, in een versnelling zijn gebracht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om ervoor te zorgen da...

Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021

maandag 12 april 2021 Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021. Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl – Regeling – Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 – BWBR0043356 (overheid.nl). En bij saMBO-ICT nieuws werd bij MORA nog de volgende link gedeeld: https://rout...