Alle berichten

Aantal berichten: 807

6.800 leerlingen/studenten kunnen weer lessen volgen dankzij laptops via SIVON

maandag 6 april 2020 Maaike Stam

Een bericht over de laptops voor studenten die in opdracht van OCW door SIVON zijn aangeschaft: Ruim 6.800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen thuis les volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door SIVON. SIVON is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops te kopen voor...

Verslag Netwerkbijeenkomst Informatiemanagement 5 maart 2020

woensdag 1 april 2020 Rob Smit

De netwerkbijeenkomst was voorbereid door en grotendeels vernieuwde regiegroep. Zie ook het document ‘van de regiegroep’. Centraal deze middag stond de Strategische Agenda Digitalisering mbo met als doel om na te denken over het belang en de prioritering van de thema’s van de agenda en onze rol als informatiemanager hierbij zowel binnen onze instellingen als...

Aanschaf laptops voor mbo

dinsdag 24 maart 2020 Maaike Stam

Om les op afstand te krijgen, hebben studenten laptops of tablets nodig. Omdat niet alle studenten thuis een laptop hebben, schaft SIVON laptops aan voor scholen in het po, vo en mbo. Deze laptops moeten 26 maart voor 15:00 uur zijn besteld via het formulier dat je op de website vindt. Voorwaarden zijn: In overleg...

Extra Editie saMBO-ICT nieuwsbrief

donderdag 19 maart 2020 Maaike Stam

Het is een bijzondere en onzekere tijd waarin we nu zitten, maar ook een tijd waarin het in het onderwijs gonst van bezigheden rondom werken en lesgeven op afstand. De medewerkers van saMBO-ICT werken vanuit huis ‘gewoon’ door. Ook onderzoeken we of bijeenkomsten misschien ‘virtueel’ kunnen plaatsvinden. Samen met Kennisnet  is een Wiki over Les...

Informatie over online leren en samenwerken

vrijdag 13 maart 2020 Maaike Stam

Omdat meer en meer scholen geheel of gedeeltelijk dichtgaan, is er plotseling veel aandacht voor online leren en virtueel overleggen. Wat kunnen we op korte termijn doen? Online lesgeven is niet iets dat je van vandaag op morgen hebt georganiseerd. Maar als je in deze tijden van crisis de lat iets lager legt en vooral...

Aanpassing saMBO-ICT activiteiten en bijeenkomsten

vrijdag 13 maart 2020 Maaike Stam

Beste collega’s, We zijn in een bijzondere en onzekere tijd terecht gekomen. saMBO-ICT heeft de werkzaamheden en activiteiten hierop aangepast. Onze medewerkers werken vanuit huis door en vergaderen doen we ‘virtueel’. De grotere bijeenkomsten die de komende weken in de agenda staan en niet virtueel kunnen worden uitgevoerd, worden geannuleerd.  Dit gaat...

IBP netwerkbijeenkomst 12 maart 2020

donderdag 12 maart 2020 Martijn Bijleveld

Het ibp-netwerk was bij elkaar op 12 maart, in de Domstad in Utrecht.  In de ochtend was de bijeenkomst voor de FG’s, het middagprogramma was voor het gehele ibp-netwerk, waar -ondanks de corona-situatie- toch nog zo’n 40 deelnemers op afkwamen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van het onderwerp ‘monitoring en logging’, een belangrijk aan...

Presentaties bijeenkomst gebruikersgroep ECK 3 maart 2020

vrijdag 6 maart 2020 Maaike Stam

Op 3 maart 2020 is de gebruikersgroep ECK bij elkaar geweest. Deze onderwerpen stonden op de agenda: Agenda (Bijlage 1); Stand van zaken ECK iD (presentatie Marcel Dol, bijlage 2); Faillissement Lisette Werter; wat leren we er van? (presentatie Merijn van der Schoot, Marc Dietzenbacher, bijlage 3); Strategische agenda: Regie op leermiddelen (presentatie Maaike Stam)...

Nieuwsbrief 80 is uit!

donderdag 5 maart 2020 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 42e conferentie, Gebruikersdag 6 april 2020, Kennisdeling O365, MBO Congres, CVI Conferentie, Ambassadeurs, Doorpakken op digitalisering, Route21, RIO, Safetyboot, CA, Peer Review, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, ICT Monitor, ...

Vervallen: gebruikersdag 6 april 2020

donderdag 5 maart 2020 Madhwie Doerga-Misier

UPDATE: de bijeenkomst van 6 april komt te vervallen. De volgende gebruikersdag vindt plaats op 15 juni a.s. Datum: 15 juni 2020 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht. Niet op maandag 6 april, maar op maandag 15 juni hebben we de volgende saMBO-...