Nieuwsbrief 81 is uit!

donderdag 16 april 2020 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen:

Inleiding,
42e conferentie,
Gebruikersdag,
Kennisdeling O365,
Informatiebijeenkomst VAVO,

Doorpakken op digitalisering,

Route21,
VVA getest in de keten,
Safetyboot,
Centraal Aanmelden,
Bruggen Bouwen,

Implementatie ECK iD,
Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten,

IBP in de schijnwerpers,
Peer Review,
Netwerk Informatiemanagers,
Onderwijslogistiek in het MBO,
Les op Afstand,
Keuzedelentool,

Vragen van en aan collega’s.

Reacties (0)
Geef een reactie