Nieuwsbrief 74 is uit!

donderdag 16 mei 2019 Maaike Stam

Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:

40e conferentie,
Gebruikersdag 17 juni,
MBO Ambassadeurs naar Drenthe,

Kennisdeling Office 365,
BI-dag 27 mei – reminder,
Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni,
Informatiesessie ECK iD op 11 juni,
Marktconsultatie leermiddelen,
Grip op leermiddelen en schoolkosten,

Coöperatie mbo voorzieningen,
Afhandeling aanmelden
Voorziening vroegtijdig aanmelden
RIO mbo en vavo
Maatregelen versterken positie MBO-studenten

Toetsingskaders IBP
Programma Bruggen Bouwen
Community of Practice Leren en ict

Digitaal Burgerschap in het MBO
Edumij – Elke student zijn eigen dossier
Data-ondersteund-onderwijs

Oproep MeetUp
Hackaton Regie op Gegevens
Presenteren op de SURF Onderwijsdagen?

Vragen van en aan collega’s
Reacties (0)
Geef een reactie