Jaarverslag 2018

dinsdag 19 februari 2019 Esther Schoutema
In het inhoudelijke jaarverslag van saMBO-ICT wordt aangegeven met welke thema’s saMBO-ICT aan de slag is geweest en welke activiteiten zijn uitgevoerd. Dit jaar is gekozen voor een compact verslag, wat de leesbaarheid vergroot. Het verslag is ook handig om de vraag te beantwoorden: wat doet saMBO-ICT eigenlijk allemaal?
Het financiële verslag maakt onderdeel uit van het geconsolideerde verslag van de MBO Raad en wordt later dit jaar gepubliceerd.
Reacties (0)
Geef een reactie