Whitepaper Blockchain in het mbo beschikbaar!

maandag 16 april 2018Maaike Stam

Omdat zoveel collega’s interesse hadden in de recente saMBO-ICT-presentaties van Joël de Bruijn, hebben we Joël gevraagd een whitepaper over dit onderwerp te schrijven. Deze is nu beschikbaar!  In dit document wordt onder meer ingegaan op de werking van blockchain, de volwassenheid van de technologie en de  mogelijke toepassingsgebieden binnen met het (mbo) onder...

Nieuwsbrief nummer 65 is uit

donderdag 5 april 2018Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 65 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 9 april 2018, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB,Netwerk informatiemanagers,...

Programma kennisdelingsbijeenkomst Office 365

donderdag 22 maart 2018Willem Karssenberg

Op vrijdag 13 april organiseren saMBO-ICT en SURF, in samenwerking met Microsoft, de kennisdelingsbijeenkomst Office 365. We zijn deze keer te gast bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Ontmoet collega’s van andere instellingen en leer hoe je als instelling het beste uit Office 365 haalt. Aanmelden Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Aanmelden is dus...

BlockChain – De Student Centraal

maandag 12 maart 2018Willem Karssenberg

Afgelopen week gaf Joël de Bruijn op uitnodiging van saMBO-ICT op de conferentie van het CvI in Leeuwarden maar liefst twee keer voor een meer dan overvolle zaal een presentatie over Blockchain – De Student Centraal. De bezoekers werden niet teleurgesteld en kregen een helder, levendig en zeer toegankelijk verhaal voorgeschoteld, verpakt in “Jip en...

Presentaties kennisdeling Office 365

zondag 15 april 2018Willem Karssenberg

Het auditorium van Inholland was eigenlijk te klein voor alle deelnemers aan de kennisdelingsbijeenkomst Office 365 die plaatsvond op vrijdag 13 april. Bij de sessies die volgden op de plenaire aftrap verdeelden de meer dan 200 bezoekers zich mooi gelijkmatig over de verschillende workshops. Het was de eerste keer dat we dit event organiseerden samen...

Nieuwsbrief nummer 64 is uit

donderdag 22 februari 2018Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 64 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37ste saMBO-ICT Conferentie, Conferentie CvI Kultuer & Mienskip, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomsten SBB, Netwerk informatiemanagement, Netwerk informatiebeveiliging en privacy, Leermiddelen Analyse Tool (LAT),...

Onderwijslogistiek in het mbo

donderdag 22 maart 2018Willem Karssenberg

De vraag naar meer flexibel en gepersonaliseerd onderwijs in het mbo neemt toe. Er ontstaan meer mogelijkheden om dit te ondersteunen door nieuwe digitale ontwikkelingen. Het goed inpassen van deze mogelijkheden kan alleen als het fundament van de onderwijsorganisatie in orde is. Wat is onderwijslogistiek, hoe kom je tot een visie en hoe verbeter je...

Worldcafé Bruggen Bouwen #cviov in Leeuwarden

maandag 12 maart 2018Willem Karssenberg

Deze sessie begon met een presentatie van Frans Schouwenburg van Kennisnet. Frans vertelde over de opzet en uitkomsten van het onderzoek. Zie daarvoor ook de slides van zijn presentatie die een prima samenvatting vormen. Uit het onderzoek zijn zes succesfactoren naar voren gekomen. Een aantal daarvan verdient nog de nodige aandacht binnen organisaties: Inzet van i-coach...

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT

donderdag 22 februari 2018Willem Karssenberg

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2018 zal deze keer plaatsvinden op 7 en 8 maart 2018 in het centrum van Leeuwarden, de culturele hoofdstad in 2018. Gastcolleges zijn ROC Friese Poort, Friesland College en Nordwin College. Als een van de partners van deze conferentie verzorgt saMBO-ICT samen met Kennisnet en de MBO Raad een aantal...

Oudere berichten

Programma's

Overzicht

Bijeenkomsten

Overzicht