Leergang Onderwijslogistiek

dinsdag 4 juli 2017Tonny Plas

Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT deze leergang ontwikkeld. Leergang OL 2017-2018 Onderwijslogistiek s...

Presentaties Business Intelligence dag

vrijdag 16 juni 2017Willem Karssenberg

“Welkom op de meest succesvolle conferentie van 2017!” Dagvoorzitter Wim Konings kon dit makkelijk zeggen, want het was de eerste keer dat twee gebruikersgroepen deze bijeenkomst zo samen organiseerden. Marcel van Oorschot (gebruikersgroep DPO) en Wim Konings (gebruikersgroep QLIK) waren onafhankelijk van elkaar maar tegelijkertijd op het idee gekomen om voor ...

Vereffening BVE Platform

dinsdag 6 juni 2017Willem Karssenberg

In 2010 zijn de activiteiten van de vereniging BVE-Platform Informatievoorziening voor een groot deel overgegaan naar saMBO-ICT. Het bestuur van de vereniging heeft de laatste jaren gewerkt aan afronding van de financiën van deze vereniging. In het bijgaande document is de zogenaamde vereffening geregeld. Het betekent onder andere dat saMBO-ICT een deel van de gelden...

Programma 36e conferentie saMBO-ICT

vrijdag 30 juni 2017Bert van Daalen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2016 zal de 36e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden. We zijn deze keer te gast bij Rijn IJssel op de locatie Velperweg in Arnhem. Met als thema ‘Digitalisering in het onderwijs?!’ bieden wij u een mix van keynotes en workshops. Laat u bijpraten en inspireren, omringd door het RIJk onderwijs van Rijn...

Uitnodiging aan leveranciers: marktconsultatie SIS van start

vrijdag 16 juni 2017Willem Karssenberg

Op dit moment hebben 17 mbo-instellingen het voornemen om de komende tijd een aanbesteding te starten voor een nieuw Student Informatie Systeem (SIS). Voor een aantal van deze instellingen is de aanleiding dat huidige contracten binnenkort aflopen. Er zijn ook scholen die zich om andere redenen oriënteren op een nieuw SIS. De mbo-instellingen hebben de...

Verslag en presentaties symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten 31 mei 2017

vrijdag 2 juni 2017Maaike Stam

Op woensdag 31 mei j.l. waren we voor het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten te gast bij ROC Rijn IJssel in Wageningen (meer dan geweldig verzorgd!) . Een zeer succesvol evenement waaraan ruim 70 personen hebben deelgenomen. Bijgaand vindt u alle presentaties behalve die van de Benchmarktool waarvan een korte demonstratie is gegeven en geen presentatie beschikba...

Onderweg met keuzedelen | Dien een voorstel in!

maandag 22 mei 2017Willem Karssenberg

In het najaar van 2017 zijn alle mbo scholen een jaar aan de slag met keuzedelen. Een jaar vol uitdagingen, hard werken en mooie oplossingen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken, aan de slag te gaan en vooruit te kijken. Een moment om elkaar een...

Nieuwsbrief nummer 59 is uit

vrijdag 23 juni 2017Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 59 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Netwerk ibp in het mbo, Benchmark leermiddelen, Symposium Leermiddelenbeleid , Programma Onderwijslogistiek, Leergang DA, Aanbesteding SIS (vervolg), SURF meerjarenplan, SURF...

Presentaties Gebruikersdag 12 juni 2017

maandag 12 juni 2017Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 juni 2017. Over de onderwerpen van vandaag is op de saMBO-ICT site de volgende informatie te vinden: Het filmpje over Nummervoorziening Informatie over Digitaal ondertekenen Informatie over Doorontwikkelen BRON...

Presentaties kennisdelingsbijeenkomst Office 365

maandag 22 mei 2017Willem Karssenberg

Afgelopen vrijdag vond er weer een kennisdelingsbijeenkomst Office 365 plaats bij Microsoft op Schiphol. Een vol programma en een vol auditorium (jammer genoeg toch acht no-shows), deze keer met als aanvulling twee hands-on sessies werken met OneNote. Al met al veel afwisseling met een goede mix van presentaties uit de onderwijspraktijk op mbo-instellingen. De volgende bi...

Oudere berichten

Programma's

Overzicht

Bijeenkomsten

Overzicht