Nieuws van MBOpack

donderdag 31 augustus 2017Maaike Stam

MBOpack gaat de komende maanden het laatste rechte stuk in! Eind van dit jaar willen we een aantal, zo niet alle deelprojecten hebben afgerond. Dit is voor onze sector echter geen eindstation, maar een beginpunt in de inmiddels breed gedragen behoefte het dossier onderwijsbenodigdheden theoretisch en praktisch van een stevige ondergrond te voorzien. Tijdens de...

Vooraankondiging Gebruikersdag 2 oktober 2017

woensdag 30 augustus 2017Esther Schoutema

Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Privacy is het thema van de komende gebruikersdag. Voor de pauze zullen de hieraan gerelateerde onderwerpen worden ingeleid met een korte presentatie. Na de pauze gaan we in vier groepen uiteen om in kleinere groepen over...

Programma 36e conferentie saMBO-ICT

vrijdag 30 juni 2017Bert van Daalen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2016 zal de 36e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden. We zijn deze keer te gast bij Rijn IJssel op de locatie Velperweg in Arnhem. Met als thema ‘Digitalisering in het onderwijs?!’ bieden wij u een mix van keynotes en workshops. Laat u bijpraten en inspireren, omringd door het RIJk onderwijs van Rijn...

Conferentie Onderweg met keuzedelen

woensdag 13 september 2017Willem Karssenberg

Vind jij de logistiek van keuzedelen lastig? Of heb je een vraag over hoe je keuzedelen goed kunt registeren? Kom dan naar de conferentie Onderweg met keuzedelen. Het programma is inmiddels bekend, dus meld je aan! We zien je graag op 13 oktober bij het Postillion in Bunnik. Het grootste deel van het programma wordt door...

Benchmark ibp in het mbo 2017

donderdag 31 augustus 2017Willem Karssenberg

Het bestuur van saMBO-ICT heeft vlak voor de vakantie alle collega CvB’s van de mbo instellingen opgeroepen om deel te nemen aan de ibp Benchmark 2017. Niet alleen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond ibp in het mbo, het is ook belangrijk dat alle instellingen...

Marktconsultatie

vrijdag 25 augustus 2017Willem Karssenberg

Een aantal instellingen is zich aan het voorbereiden op een mogelijke aanbesteding. Daarnaast zijn instellingen zich nader aan het oriënteren op de (nabije) toekomst van SIS-systemen en de marktsituatie. Dat heeft geleid tot een marktconsultatie. Er is met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling van de functionaliteit die een instelling wenst. Daar...

Nieuwsbrief nummer 59 is uit

vrijdag 23 juni 2017Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 59 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Netwerk ibp in het mbo, Benchmark leermiddelen, Symposium Leermiddelenbeleid , Programma Onderwijslogistiek, Leergang DA, Aanbesteding SIS (vervolg), SURF meerjarenplan, SURF...

Nieuwsbrief nummer 60 is uit

vrijdag 1 september 2017Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 60 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdag, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Regiegroep ibp in het mbo, Benchmark ibp in het mbo 2017, Scholing ibp in het mbo, ibp Awareness Award, Doorontwikkelen BRON, Nieuws van MBOpack, Programma Onderwijslogisti...

Benchmark leermiddelen – anders dan andere benchmarks!

woensdag 30 augustus 2017Maaike Stam

Tijdens het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten van 31 mei jl. is een eerste versie van de Benchmark voor Leermiddelen in het MBO gepresenteerd. Deze benchmark is anders van karakter dan wat de meesten onder een benchmark verstaan. Serge de Beer van Learningtour ontwikkelt voor deelnemers een tool waarin leermiddelenlijsten (zowel huidige als historische) kunnen w...

Leergang Onderwijslogistiek

dinsdag 4 juli 2017Tonny Plas

Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT deze leergang ontwikkeld. Leergang OL 2017-2018 Onderwijslogistiek s...

Presentaties Business Intelligence dag

vrijdag 16 juni 2017Willem Karssenberg

“Welkom op de meest succesvolle conferentie van 2017!” Dagvoorzitter Wim Konings kon dit makkelijk zeggen, want het was de eerste keer dat twee gebruikersgroepen deze bijeenkomst zo samen organiseerden. Marcel van Oorschot (gebruikersgroep DPO) en Wim Konings (gebruikersgroep QLIK) waren onafhankelijk van elkaar maar tegelijkertijd op het idee gekomen om voor ...

Oudere berichten

Programma's

Overzicht

Bijeenkomsten

Overzicht