Berichten

Per Onderwerp
Artikelen per onderwerp:

Nieuwsbrief 89 is uit!

donderdag 15 april 2021Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  MORA,  Centraal Aanmelden,  Bruggen Bouwen,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Inple...

Hoe zorg je voor effectieve docentprofessionalisering op ict-bekwaamheid?

woensdag 14 april 2021Midja van Hulsen

Adviesbureau KplusV heeft samen met Platform talent voor technologie (PTvT) een onderzoek uitgevoerd naar docentprofessionalisering in het mbo op het gebied van digitalisering en onderwijs. Het blijkt dat door corona bepaalde ontwikkelingen op dit terrein, denk aan afstandsonderwijs, in een versnelling zijn gebracht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om ervoor te zorgen da...

Vooraankondiging Gebruikersdag 12 april 2021

dinsdag 23 maart 2021Madhwie Doerga-Misier

Op de gebruikersdag van 12 april staat het ochtendprogramma in het teken van vele korte updates. Naast de gebruikelijke updates van saMBO-ICT en DUO onder andere ook over Centraal aanmelden en VVA. Iets uitgebreider zal worden ingegaan op de Doorlopende leerroute en op de Afschaffing van de Onderwijsovereenkomst. ’s Middags komen de gebruikersgroepen Eduarte, Magister,...

Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van i-coaches

vrijdag 12 maart 2021Martijn Bijleveld

Het programma ‘Bruggen Bouwen’ dat in samenwerking met Kennisnet wordt uitgevoerd, draait inmiddels drie jaar. Doel van dit programma is een gezamenlijke aanpak rond de inzet van i-coaches in het mbo. Daarvoor hebben we een modelaanpak ontwikkeld (de zes succes- factoren) en zijn er twee leergangen ontwikkeld, de Masterclass Bruggen Bouwen en de Peergang Bruggen...

Vooraankondiging BI-dag 11 juni 2021

donderdag 15 april 2021Madhwie Doerga-Misier

Sinds jaren organiseert saMBO-ICT een jaarlijkse BI-dag. Op deze dag is er een gezamenlijk ochtendprogramma voor alle bij saMBO-ICT aangesloten scholen. ’s Middags komen de gebruikersgroepen DPO en Qlik elk in een eigen overleg bij elkaar. In 2020 is de bijeenkomst niet doorgegaan, maar nu iedereen gewend is aan Teams willen we het niet opnieuw annuleren, maar via Te...

Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021

maandag 12 april 2021Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021. Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl – Regeling – Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 – BWBR0043356 (overheid.nl). En bij saMBO-ICT nieuws werd bij MORA nog de volgende link gedeeld: https://rout...

Vooraankondiging Kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs Microsoft 365

dinsdag 16 maart 2021Madhwie Doerga-Misier

Na twee succesvolle online bijeenkomsten in mei en december 2020 organiseren saMBO-ICT, SURF en Microsoft op 28 mei een nieuwe Teams-editie van de Kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs Microsoft 365 voor het mbo en hbo. Meld je aan en ontdek samen met collega’s van andere instellingen hoe je voor jouw onderwijs(instelling) alles uit Microsoft 365 haalt. Ook deze...

Open leermateriaal stimuleren. Hoe pakt het team Regie op leermiddelen dit aan?

vrijdag 5 maart 2021Midja van Hulsen

Marc Dietzenbacher (Vista College), aanvoerder van het team Regie op leermiddelen en Veerle Visch (Albeda), teamlid bij Marc, vertellen in deze video over hoe ze open leermateriaal willen stimuleren. Ze houden zich bezig met het regie nemen op de leermiddelenketen maar willen ook open leermateriaal stimuleren. Om te zorgen dat er goeie mix ontstaat tussen...

Netwerk IBP krijgt nieuw toetsingskader informatiebeveiliging

woensdag 14 april 2021Martijn Bijleveld

Informatiebeveiliging speelt sinds 2015 een belangrijke rol binnen het mbo. De Benchmark IBP-E vindt jaarlijks plaats en inmiddels zijn alle mbo-instellingen aangehaakt. In 2020 is de benchmark door 57 van de 59 instellingen ingevuld en kwamen we uit op een gemiddelde volwassenheid van 2,8. Dat zijn hele mooie cijfers, waar we trots op mogen zijn...

Programma gebruikersdag 12 april 2021

dinsdag 30 maart 2021Madhwie Doerga-Misier

Datum: 12 april 2021 10.00 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.45 Inloop om beeld en geluid te testen 10.00 1. Opening en mededelingen 10.05 2. VSV rapportages 10.30 3. Doorlopende leerroute Het Groene Lyceum Terra (hGL) 10.50 4 saMBO-ICT nieuws 11.00 Pauze 11.15 5. CAMBO update...

Peer review 2021 succesvol afgerond

dinsdag 16 maart 2021Martijn Bijleveld

In het najaar van 2020 is voor de 6e keer de Benchmark IBP-E afgenomen, een belangrijk instrument om te beoordelen hoe de mbo-sector ervoor staat op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Omdat deze benchmark wordt uitgevoerd op basis van een zelfassessment is het belangrijk om de betrouwbaarheid ervan aan te tonen. Daarvoor hebben we...

Nieuwsbrief 88 is uit!

donderdag 4 maart 2021Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​saMBO-ICT conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen,  Gebruikersgroep B3net, Netwerk IBP – Peer Review, Onderwijslogistiek in het MBO, Coöpera...

Oudere berichten